Všeobecné podmínky BNR Watersport

Tyto podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku a dohodu mezi společností BNR Watersport a jejími zákazníky. Zadáním objednávky na internetovém obchodě zákazníci bnrwatersport.com souhlasí s těmito podmínkami.

 1. Informace

Všechny informace na www.bnrwatersport.com byly pečlivě sestaveny. Nicméně nelze vyloučit, že konkrétní informace jsou nesprávné nebo zastaralé. Společnost BNR Watersport nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nepřesností na internetových stránkách.

 1. Postup objednávky a doručení

Po zadání objednávky na webovou stránku bnrwatersport.com zákazníci obdrží potvrzení s přehledem jejich nákupu a celkových nákladů. Společnost BNR Watersport vám zašle e-mailovou fakturu. Všechny objednávky budou odeslány do sedmi pracovních dnů po obdržení platby společností BNR Watersport. V případě technických chyb společnost BNR Watersport neodpovídá za žádné zpoždění. Společnost BNR Watersport bude informovat zákazníky o stavu jejich objednávky.

BNR Watersport udržuje zásoby na webových stránkách - do dnešního dne. I přes veškeré naše úsilí však položka již nemůže být k dispozici nebo není na skladě. V takovém případě vás BNR Watersport bude kontaktovat co nejdříve.

Dodací lhůta je 30 dní po zadání objednávky. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy, pokud je tato lhůta překročena, pokud se strany nedohodly na delší doručení.

 1. Ceny a platba

Všechny ceny na webových stránkách jsou uvedeny v eurech včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Na webové stránce jsou uvedeny všechny způsoby platby. Produkty budou odeslány, jakmile bude obdržena celková platba. Náklady na dopravu jsou jménem zákazníka. Přehled nákladů na zásilky naleznete na webové stránce nebo obdržíte nabídku pro přepravu.

 1. Zachování vlastnictví

Společnost BNR Watersport je zákonným vlastníkem produktů, dokud není produkt zcela vyplacen. Od okamžiku dodání zákazník nese riziko.

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Objednávky lze zrušit a vrátit do čtrnácti dnů po doručení zásilky. Vratky musí být oznámeny společnosti BNR Watersport a mohou být přijaty pouze tehdy, jsou-li dodrženy pokyny uvedené na webových stránkách. Záruka zaniká, když je plachtové zařízení aktivně opotřebované, bylo umyté nebo poškozené. Vrácení opotřebení plachet může být přijato pouze tehdy, když jsou štítky na oděvy stále připojeny. Náklady na návrat jsou jménem zákazníka. Jakmile bude vrácená položka přijata společností BNR Watersport, bude vrácena platba během 30 dnů.

 1. Otázky a stížnosti

Otázky nebo stížnosti týkající se zakoupených položek lze nahlásit emailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.. Odpověď obdržíte co nejdříve do pěti pracovních dnů.

 1. Zásady ochrany osobních údajů

Společnost BNR Watersport se stará o osobní údaje poskytované zákazníky. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně. BNR Watersport neposkytne poskytnuté osobní údaje jiným stranám, s výjimkou třetích stran, které se podílejí na provedení objednávky (dopravní společnosti). Při zadávání objednávky musíme zpracovat vaše jméno, fakturační a dodací adresu a údaje o platbě, abyste mohli objednávku dokončit. Informace o platbě budou použity pouze k ověření stavu plateb zakoupených položek.

Statistiky návštěvníků na webu bnrwatersport.com jsou ukládány. Informace, jako je počet návštěvníků, počet zhlédnutí na stránku a frekvenci, se používají pouze pro interní účely a pro zlepšení webových stránek. Tyto informace jsou obecné povahy a nemohou být vysledovány zpět k jednotlivým návštěvníkům. Podrobnosti návštěvníka (návštěvníků) zůstávají neznámé.

 1. Omezení odpovědnosti

Všechny položky na skladě splňují vysoké standardy kvality požadované pro vodní předměty a oblečení. BNR Watersport zaručuje, že položky jsou bez závad a splňují konvenční požadavky a standardy. Pokud je však položka vadná odpovědnost společnosti BNR Watersport, je omezena na článek 5 těchto podmínek (právo na vrácení peněz za výběr). Za nové zboží nese odpovědnost výrobce. Použité předměty nemají žádnou záruku. Kupující se dohodnou na stavu, ve kterém je zboží zakoupeno. U použitých předmětů mají zákazníci také právo vrátit zboží (právo na odstoupení od smlouvy). Společnost BNR Watersport neodpovídá za žádné škody - fyzicky ani materiálně / nehmotné - způsobené nesprávným fungováním nebo nesprávným používáním produktů. V případě, že výrobce odpovídá za následné škody způsobené vadou, odpovědnost společnosti BNR Waterport je omezena na vrácení, výměnu položky nebo vrácení kupní ceny. Společnost BNR Watersport navíc nenese odpovědnost za úmyslné poškození nebo nesprávné použití zákazníkem. Společnost BNR Watersport neodpovídá za žádné škody (jakéhokoli druhu) v důsledku nesprávných nebo neaktuálních informací na webových stránkách.

 1. Vyšší moc

V případě nepředvídatelných okolností, které brání tomu, aby společnost BNR Watersport uzavřela smlouvu, je společnost BNR Watersport oprávněna buď pozastavit doručení nebo zrušit dohodu tím, že informuje zákazníka e-mailem. Společnost BNR Watersport nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí.

 1. Práva k duševnímu vlastnictví.

Kromě obsahu, který vlastníte, který jste se rozhodli zahrnout na tyto webové stránky, jsou v souladu s těmito Podmínkami společnosti BNR Watersport a jejími poskytovateli licence všechna práva k duševnímu vlastnictví a materiálům obsaženým na této webové stránce a všechna tato práva jsou vyhrazena. Texty nebo grafiky nesmějí být používány, reprodukovány a / nebo publikovány potiskem nebo kopírovány bez písemného souhlasu BNR Watersport.

Získáváte omezenou licenci pouze pro účely prohlížení materiálu obsaženého na serveru bnrwatersport.com. Návštěvníci nemohou odvodit žádná práva z informací na webových stránkách.

 1. Rozhodné právo a soudní pravomoc

Tyto podmínky se budou řídit a upravovat v souladu s právními předpisy Nizozemska a předkládáte se nevýhradní jurisdikci nizozemských a federálních soudů v Alkmaaru k řešení případných sporů.

 1. Podmínky použitelnosti

Tyto podmínky se vztahují na jakoukoli smlouvu nebo smlouvu mezi zákazníky (firemní i soukromou) a BNR Watersport. Zadáním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami. Tyto smluvní podmínky si můžete prohlédnout na adrese bnrwatersport.com. kdykoliv.


© 2020 BNR Watersport - Všechna práva vyhrazena